Carregant...

Avantatges

Avís legal

Està accedint al lloc web d’HOTEL TERRADETS, S.L., amb CIF B-25.249.384, domiciliada a Carretera de Balaguer a Tremp quilòmetre 75, (25631) de Cellers, Lleida, telèfon 973.65.11.20 y correu electrònic administracio@hotelterradets.com, de la que és responsable es la Sra. Alba Serra Fillat.

La present web pot ser visitada por qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre i quan ho sigui per al se ús a nivell exclusivament personal, entenent-se per usuari, qualsevol persona física o jurídica que accedeixi al present lloc web, mitjanant quin accés queda subjecte al contingut del present avís legal, tenint en compte que HOTEL TERRADETS, S.L., pot sol·licitar que es complimenti algun formulari per a l’ús d’algun dels servies que s’ofereixen a la web, garantint l’usuari l’autenticitat de les dades que voluntàriament comuniqui a HOTEL TERRADETS, S.L.

El usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o servies, de forma diligent i d’acord amb el contingut del present avis legal, això com de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Amb l’accés al present lloc web, l’usuari s’obliga a acceptar els termes del present avís.

HOTEL TERRADETS, S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment y sense previ avís, els continguts, serveis i informacions qui es troben al present lloc web, quedant eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software en l’equip de l’usuari.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Son propietat d’HOTEL TERRADETS, S.L., i estan protegits per les llei espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut del present lloc web, quedant reservada a favor d’HOTEL TERRADETS, S.L. la seva exclusiva titularitat per a tot el mon, i durant la vida legal dels mateixos. En tot cas, els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre imatges o continguts inclosos en el present lloc web, han conferit a HOTEL TERRADETS S.L. la corresponent autorització per a la seva reproducció i publicació.

S’entenen compresos en els esmentats drets, a títol enunciatiu però no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius de vídeo i àudio, arxius de software, marques, logotips, i dissenys, programes informàtics i els seus elements, tals com codis font, aplicacions, desenvolupaments del sistema..., així com sobre l’estructura, disseny, selecció i ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut del present lloc web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualssevol altra forma d’ús, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització d’HOTEL TERRADETS, S.L.

 

HIPERVINCLES

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre HOTEL TERRADETS, S.L. i el titular del lloc web amb el que s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació i aprovació per part d’HOTEL TERRADETS, S.L., dels seus continguts o serveis.

HOTEL TERRADETS, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a la seva disposició en aquest lloc web, ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

Per a aquests dies

Us recomanem

RESTAURANT DEL LLAC

RESTAURANT DEL LLAC

Sorprèn a qui més estimes

Més Informació

MENÚS DE NADAL I CAP D'ANY

Volem formar part del teves festes

Més Informació

Cap d'Any a Terradets!

Consulta les opcions per gaudir de l'última nit de l'any!

Més Informació